Important que llegiu aquestes condicions abans d’assistir o contractar una activitat

El fet de reservar una activitat del programa Tastets de natura a la Garrotxa implica l’acceptació expressa per part de l’usuari de totes i cada una de les següents condicions generals. Les activitats ofertes però a través del programa Garrotxa Plans amb Sensacions (GPSGarrotxa) de Turisme Garrotxa no es regeixen per aquestes condicions.

1. Formalització de les reserves:

1.2 Les reserves es poden fer per telèfon, al 616 132 503 o per correu a info@tosca.cat fins a 4 hores abans de l’inici programat de l’activitat.

1.1. En efectuar la reserva l’usuari facilitarà a efectes de contactar per aspectes organitzatius:

  • nom i cognom de la persona de contacte de la reserva,
  • nombre d’adults i/o menors participants,
  • edat dels menors
  • correu electrònic de la persona de contacte
  • telèfon mòbil de la persona de contacte

2. Preus, ràtio i forma de pagament:

2.1. Les activitats es pagaran íntegramente en efectiu al guia en el moment de començar en el punt de trobada.

2.2. El preu per persona està establert en la fitxa de l’activitat i inclou l’IVA. L’assistència de menors de 6 anys és gratuïta.

2.3. El màxim nombre d’assistents és de 20 persones. L’organització es reserva el dret de cancel·lar l’activitat si no s’arriba a un mínim d’assistents. En aquest cas, s’informaria l’usuari com a mínim 3 hores abans de l’inici programat de l’activitat en el cas d’activitats de tarda i vespre, i 8 hores en el cas d’activitats matinals.

3. Anul·lacions:

3.0. Es prega que l’usuari faci efectiva el seu desistiment al 616 132 503, 4 hores abans de l’inici programat de l’activitat.

4. Inici de l’activitat

4.0. L’inici de l’activitat té lloc a l’hora programada. En el cas que manquin assistents, el guia esperarà un màxim de 10 minuts, a partir dels quals iniciarà l’activitat.

5.Prestacions incloses en els preus:

5.0. En determinades activitats, el guia pot deixar en préstec estris per al desenvolupament de l’activitat que es retornaran un cop finalitzi l’activitat. Els assistents es comprometen a tenir cura del material cedit.

6. Idioma

6.0. La llengua vehicular és el català. En el cas que hi hagi persones castellanoparlants que no entenguin el català, el guia s’expressarà en castellà. Si el grup és multilingüe les llengües en ús seran el castellà i l’anglès.

7. Responsabilitat:

7.0. L’organització es reserva el dret d’anul·lació o de modificació de les activitats programades per raons meteorològiques o per qualsevol altra causa aliena a l’organització.

7.1. Tosca declina tota responsabilitat derivada de les actuacions del grup i també declina la responsabilitat en cas de malaltia o accident.

7.2. En els grups l’adult de contacte és el responsable dels menors. Els menors de 18 anys no poden assistir sense un tutor.

8. Acceptació de les condicions:

8.0. El fet d’assistir a una de les activitats del “Tastets de natura a la Garrotxa”, implica l’acceptació per part de l’usuari d’aquestes condicions.

9. Empresa

9.0. L’empresa organitzadora de les activitats “Tastets de natura a la Garrotxa” és TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació i Turisme, SL amb NIF B- 17447376 amb domicili fiscal a Avinguda Santa Coloma, 93 17800 Olot (Girona).

10. Protecció de Dades personals

10.0. De conformitat amb el disposat a la “Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal”, l’usuari queda informat i autoritza el “registre i tractament de les seves dades personals” en fitxers informatitzats que són responsabilitat de TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació i Turisme, SL i prestant per tant, la seva conformitat al manteniment de les mateixes un cop finalitzades les activitats a efectes d’enviar informació de les activitats que organitza la citada empresa en els termes previstos en la indicada Llei.

10.1. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació de les seves dades i revocació de la seva autorització d’acord amb el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint-se per escrit al c/e: info@tosca.cat.