Important que llegiu aquestes condicions abans d’assistir o contractar una activitat

El fet de reservar una activitat del programa Tastets de natura a la Garrotxa implica l’acceptació expressa per part de l’usuari de totes i cada una de les següents condicions.

1. Formalització de les reserves

1.0 Les reserves es poden fer a través del web (www.tosca.cat), per telèfon o whatsapp (616 132 503) o per c/e (info@tosca.cat) fins a 4 hores abans de l’inici programat en el cas d’activitats de tarda o vespre o fins 15 hores en el cas d’activitats matinals.

1.1. En efectuar la reserva l’usuari facilitarà a efectes organitzatius:

 • nom i cognom de la persona de contacte de la reserva,
 • nombre d’adults i/o menors participants,
 • edat dels menors
 • correu electrònic de la persona de contacte
 • telèfon mòbil de la persona de contacte
 • nif/nie de la persona de contacte

1.2. La persona que contracta l’activitat declara que és major major de 18 anys i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts, manifestant així mateix que accepta i entén en la seva totalitat les condicions aquí enunciades i contractar els serveis oferts.

2. Preus i forma de pagament

2.0. Les activitats es pagaran íntegrament amb targeta bancària a través de la plataforma de pagament de la botiga del web  (www.tosca.cat/reserves/ ) o en efectiu al guia, al punt de trobada, en el moment de començar.

2.1. El preu per persona està establert en les fitxes de les activitats i inclou l’IVA. L’assistència de menors de 6 anys és gratuïta amb un màxim de dos menors per grup.

3. Ràtio

3.0. El màxim nombre d’assistents és de 20 o 15 persones en funció de l’activitat. Els menors de 6 anys queden exclosos del còmput.

4. Cancel·lacions i reemborsament

4.0. L’usuari pot cancel·lar les reserves al 616 132 503 (Whatsapp o telèfon) fins a 4 hores abans de l’inici programat de l’activitat de tarda o vespre i fins a 15 hores abans de l’activitat matinal. L’import serà reemborsat en un màxim de 72 hores.

4.1. L’inici de l’activitat té lloc a l’hora programada. En el cas que manquin assistents, el guia esperarà un màxim de 10 minuts. No presentar-se no dóna dret al reemborsament.

4.2. L’organització es reserva el dret de cancel·lar l’activitat si no s’arriba a un mínim d’assistents. En aquest cas, s’informaria l’usuari com a mínim 3 hores abans de l’inici programat de l’activitat en el cas d’activitats de tarda i vespre, i 12 hores en el cas d’activitats matinals.

5. Drets i deures dels usuaris

5.1. En els grups, l’adult de contacte, a nom del qual es fa la reserva, té tota la responsabilitat econòmica, jurídica i conductual dels seus membres. Els menors de 18 anys no poden assistir sense un tutor.

5.2. De cares al bon desenvolupament de l’activitat, la qualitat del servei i el respecte al medi ambient. la L’assistència a les activitats suposa l’acceptació, per part de l’usuari, de:

 1. el manteniment de relacions respectuoses amb companys, visitants i locals
 2. les indicacions del guia
 3. les normes en espais naturals sensibles, entre les quals:
  • les mascotes no són permeses fins i tot lligades o tancades
  • la brossa, fins i tot l’orgànica s’ha de dipositar en contenidors
  • la ruta es farà sempre per senders, camins senyalitzats o prescrits pel guia
  • el trepig de plantes de marges i sotabosc s’ha d’evitar
  • les roques, les plantes o els animals, les seves parts o restes, no es capturaran ni recol·lectaran
  • els sorolls innecessaris que puguin destorbar la fauna o la tranquil·litat de l’espai no són permesos

6. Prestacions incloses

6.0. En determinades activitats, el guia pot deixar en préstec estris per al desenvolupament de l’activitat que es retornaran un cop finalitzi. Els assistents es comprometen a tenir cura del material cedit.

7. Idiomes

6.0. La llengua vehicular és el català. En el cas que hi hagi persones castellanoparlants que no entenguin el català, el guia s’expressarà en castellà.

8. Responsabilitat:

8.0. L’organització es reserva el dret d’anul·lació o de modificació de les activitats programades per raons meteorològiques o per qualsevol altra causa aliena a l’organització. Si la situació meteorològica adversa es presenta durant l’activitat, hagi o no estat prevista pels serveis d’informació meteorològica, l’organització buscarà alternatives, modificarà o anul·larà l’activitat.  En cap cas però, l’import de l’activitat serà retornat.

8.1. Tosca declina tota responsabilitat derivada de les actuacions del grup i també declina la responsabilitat en cas de malaltia o accident.

9. Acceptació de les condicions:

9.0. El fet d’assistir a una de les activitats del “Tastets de natura a la Garrotxa”, implica l’acceptació per part de l’usuari d’aquestes condicions.

10. Empresa

10.0. L’empresa organitzadora de les activitats “Tastets de natura a la Garrotxa” és TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació i Turisme, SL amb NIF B- 17447376 amb domicili fiscal a Avinguda Santa Coloma, 93 17800 Olot (Girona).

11. Protecció de Dades personals

11.0. De conformitat amb el disposat a la “Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal”, l’usuari queda informat i autoritza el “registre i tractament de les seves dades personals” en fitxers informatitzats que són responsabilitat de TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació i Turisme, SL i prestant per tant, la seva conformitat al manteniment de les mateixes un cop finalitzades les activitats a efectes d’enviar informació de les activitats que organitza la citada empresa en els termes previstos en la indicada Llei.

11.1. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització d’acord amb el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint-se per escrit al c/e: legal@tosca.cat.