Serveis tècnics i formació


Elaboració i implementació de programes i projectes de formació, estudis cartogràfics, geològics, inventaris de flora, seguiment d’amfibis.


CompetenciesTosca elabora i executa programes de formació adreçat a educadors ambiental, docents i agents turístics per l’assoliment de coneixements, habilitats i aptituds pel desenvolupament professional. Així s’han ofert cursos de geologia i d’interpretació del medi, de creació d’activitats d’educació ambiental, d’aplicació de criteris de qualitat, d’adaptació a les competències bàsiques en el marc curricular i formació per als agents turístic per al coneixement en espais naturals protegits.

En l’àmbit més tècnic ofereix serveis relacionats l’organització d’esdeveniments, amb l’elaboració i l’execució projectes de gestió, inventaris i cartografia de temàtica territorial i ambiental: camins, rutes i itineraris pedestres; geologia (geofísica, geotècnia i hidrogeologia) i del medi natural (vegetació, flora i fauna).

Els projectes desenvolupats en aquesta àrea han estat endegats amb Sigma – Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, el Consorci de l’Estany,  l’Institut de Ciències de la Terra “Jaume Almera” (CSIC), la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, la Societat Catalana d’Educació Ambiental i el Departament de Territori i Sostenibilitat.