Preservació del Patrimoni de Pedra Seca als Països Catalans

La secretaria tècnica de la VII Trobada d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni de Pedra Seca als Països Catalans es portada per Tosca, Serveis Ambientals d’Educació i Turisme.

Aquest esdeveniment forma part de les Trobades bianuals en defensa del patrimoni en pedra seca que com a finalitat difondre i donar a conèixer l’immens patrimoni immoble que gaudeixen les terres de parla catalana. I cada vegada les Trobades es realitzen en diferents indrets, facilitant l’intercanvi, el coneixement i fent possible l’acostament geogràfic i cultural. Aquestes estan promogudes per la “Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca”, un grup multidisciplinar sense ànim de lucre que aplega entitats, associacions i col·lectius de caire divers amb l’objectiu de difondre, coordinar, intercanviar i vetllar pel patrimoni cultural de la pedra seca català. Aquesta VII trobada es durà a terme en El Bosc de Tosca (antigament anomenat Vora tosca o Malatosquera) es troba situat al sud de la ciutat d’Olot i al nord del poble de Les Preses i dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. La seva naturalesa volcànica, es troba al damunt de la colada de lava procedent del volcà del Puig Jordà, li confereixen una singularitat especial en el context dels Països Catalans.

La trobada s’adreça a estudiosos, científics i a la comunitat universitària, a tècnics i gestors d’espais culturals i naturals, a educadors, intèrprets i guies, i a professors i a professionals i empreses.

Els objectius de la VII Trobada són:

  1. Donar continuïtat a les trobades periòdiques organitzades per la Coordinadora d’entitats per la pedra seca.
  2. Posar en valor el conjunt arquitectònic rural del Bosc de Tosca i, en especial, del Parc de Pedra.
  3. Posar a disposició dels participants, un espai d’intercanvi de coneixement i informació en relació al patrimoni de la pedra seca.
  4. Establir una dinàmica de treball que pugui ser útil i pugui tenir continuïtat en properes trobades.

Més informació a http://www.coordinadorapedraseca.org

Preservació del Patrimoni de Pedra Seca als Països Catalans