Ajut per a l’elaboració de recursos de sensibilització i divulgació dels valors naturals i socials dels Paratges de la Moixina (Olot)/ 

TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació i Turisme, ha estat beneficiària de l’ajut per a l’elaboració de recursos de sensibilització i divulgació dels valors naturals i socials dels Paratges de la Moixina (Olot) al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, dins de la convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya als habitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2017-2022 (operació 07.01.01 ), Àmbit 1: Espais naturals de protecció especial, per un import de 8.610,00 € ( 43% FEADER i % 57% del Departament d’Acció Climàtica)/

Logos del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i del Departamant d¡Acció Climàtica. Alimentació i Agenda Rural 2022

 

L’elaboració dels materials, que es presentaran el proper 27 de gener de 2023 dins una jornada de formació continuada per a totes les educadores i educadors ambientals que desenvolupen la major part de les seva actuació pedagògica dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, permetrà, entre d’altres, formar en la sensibilització i la divulgació d’aquest espai d’alt interès ecològic, i alhora vol promoure el bon ús i la implicació en la conservació dels Paratges de la Moixina, espai amb hàbitats d’interès i espècies protegides. Com? Doncs a través del treball de continguts i disseny d’una cartellera divulgativa i de sensibilització dels valors naturals i culturals de la zona, recursos pedagògics adreçats als guies, docents i altres professionals sobre hàbitats prioritaris i aqüífers de la zona, i un dossier amb la metodologia definida per a l’apadrinament de l’espai per part d’un centre escolar local.

Amb aquests recursos es pretén:

   1. Millorar la conservació del patrimoni natural a partir de la sensibilització i el coneixement de l’indret d’interès per posar en valor el patrimoni geològic, florístic, faunístic, paisatgístic, cultural, social i immaterial del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
   2. Contribuir a l’educació i l’adquisició de coneixement per part de la població local i la visitant dels valors ambientals i culturals del PNZVG per tal de promoure actituds de respecte i conservació envers aquest patrimoni.
   3. Elaborar continguts de dos dossiers o materials pedagògics i formatius adreçat a educadors, guies i personal relacionats amb els centres d’atenció dels visitants per tal de formar-los sobre els valors del l’espai d’interès que ens ocupa: el Paratge de la Moixina.
   4. Reforçar l’aposta que ha fet la comarca de la Garrotxa en la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS).
   5. Oferir la metodologia per a l’apadrinament per part d’un centre escolar local per valorar l’entorn proper del PNZVG

 

Il·lustració del conte de la Moixina 2022

Ajut per a l’elaboració de recursos de sensibilització i divulgació de la Moixina