Es presenta el Vulcanisme efusiu a la Garrotxa  dins el programa “Del Mar als cims” de la Diputació de Girona/ 

Recurs per a docents de secundària, batxillerat i cicles formatiu/

Imatge de lava fluintL’objectiu del material presentat “El Vulcanisme efusiu a la Garrotxa”  és donar a conèixer un segon tipus de manifestació volcànica, que passa més desapercebuda,  però igualment de gran interès: el vulcanisme efusiu. Aquest vulcanisme és producte de l’emissió de colades de lava quan el magma ja s’ha desgasificat.
 
El dossier elaborat és un material de suport per als docents que imparteixen temes de geologia a secundària, batxillerat o cicles formatius. Es pot utilitzar com a treball previ,  abans de la sortida de camp o com a treball posterior. Complementa els continguts treballats durant la sortida de camp a la Zona Volcànica de la Garrotxa.
 
L’elaboració del dossier “El Vulcanisme efusiu a la Garrotxa” ha comportat:
  • elaboració del mapa de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb els indrets on es pot observar el vulcanisme efusiu a partir d’una base simplificada de la carta vulcanològica del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
  • cerca d’informació per explicar la gènesi i composició del magma, geomorfologia, tipologia i estructura interna de les colades de lava a la Garrotxa i la biodiversitat associada a les colades de lava.
  • recerca bibliogràfica sobre els usos històrics del basalt.
  • cerca en arxiu fotogràfic i realització de fotografies per poder il·lustrar amb detall i de manera exhaustiva el dossier.
L’elaboració d’aquest material divulgatiu ha comptat amb el suport per la Diputació de Girona en el marc del programa “Del Mar als Cims”.
 
 
2020-11-20
El Vulcanisme efusiu a la Garrotxa