Coordinació dels Centres d’Informació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Coordinació i gestió de les tasques informatives i d’atenció al visitant en els tres centres d’informació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa:

  1. Casal dels Volcans (Olot)
  2. Can Serra (Fageda d’en Jordà)
  3. Can Passavent (Volcà del Croscat)

Les tasques que desenvolupem són totes aquelles que permetin un bon funcionament del servei com són: establir criteris bàsics a l’hora d’informar, preparació de material informatiu i registres de visitants, treballar en col·laboració amb la resta d’oficines de turisme de la comarca, elaboració de memòries i informes, etc. Cada centre d’informació disposa d’un manual de l’informador/a el qual és una guia d’instruccions que dóna directrius de com donar una informació de qualitat als visitants del Parc Natural.

centreinformacio_casal_dels_volcansinformacio_parcnaturalgarrotxa_accesfagedadenjordainformacio_parcnaturalgarrotxa_fagedadenjorda
centreinformacio_volcadelcroscat

Engràcia Canal Diplomada en turisme. Coordinadora del centres d’informació i atenció al públic al parc natural. Responsable de la Carta Europea de Turisme Sostenible a l’empresa. A/e:engracia@tosca.cat     Tel: 972 270 086 Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Laura Fernández

Encarrega: Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Des de 1996

Enllaços

Centres d’informació Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa